ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 
Съгласно ЗЗП ние от Рибомания (ribomania.com) сме длъжни и Ви предоставим свободно следната информация:
 
Име и адрес – Студио Тарато ЕООД; Адрес: София , ж.к. „Света Троица“, бл.300
Номер по ДДС: BG200931584
Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
Цената на стоките е изписана С ВКЛЮЧЕН ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките, можете да видите в рубриката Доставка и плащане.
Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
Начините за Доставка са описани подробно в Доставка и плащане.
Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.
 
Финансови детайли
Данните от всички кредитни или дебитни карти биват криптирани чрез 128 битова връзка от финансовите институции, с които работим (PayPal). Никаква информация не се запазва при нас.

Автоматизирана информация
Ние получаваме и запазваме определена информация всеки път, когато вие взаимодействате с нашия сайт. Например, както и много други сайтове, използваме „бисквитки“ и получаваме определена информация, когато вашият браузър взаимодейства с нашия сайт. Много фирми предлагат модули, даващи възможност да посещавате уеб страниците анонимно. В такъв случай, обаче, няма да можем да ви осигурим персонално отношение, тъй като няма да можем да ви разпознаем. Все пак сме длъжни да ви осведомим за съществуването на подобни модули.
 
 ВЪЗЛАГАНЕ И ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ
Рибомания (ribomania.com) може да възложи на трети лица услугите по изпълнението на ПОРЪЧКИТЕ, запазвайки винаги отговорността пред КЛИЕНТА за всичките си задължения, поети по договор.
 
ГАРАНЦИЯ
Всички продукти, които се продават от Рибомания (ribomania.com, с изключение на преопакованите продукти, се ползват от условия за гаранция, съгласно закона и търговските политики на производителя. Продуктите са нови, в оригинални опаковки, и произлизат от оторизирани източници на всеки производител.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ
Собствеността на поръчаните продукти и услуги се прехвърля на КЛИЕНТА в момента на извършване на плащането от негова страна.
 
ДОГОВОРНА ОТГОВОРНОСТ
Рибомания (ribomania.com) не носи отговорност за вреди от всякакъв вид, в резултат на които КЛИЕНТЪТ или трето лице може да пострада при изпълнението от Рибомания (ribomania.com) на което и да е от задълженията си относно ПОРЪЧКА/ПРИЕТА ПОРЪЧКА и за вреди, произлизащи от използването на продукти/услуги след доставяне и специално при загубата на продуктите.
 
Рибомания (ribomania.com) не носи отговорност за преки загуби (включително, но без ограничение, загуби на печалби, приходи, данни или ненужни разходи) или всякакви други непреки загуби, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ, които не са незабавна и пряка последица от нарушението на договора от страна на Рибомания (ribomania.com). Рибомания (ribomania.com) не гарантира, че продадените продукти в САЙТА са подходящи за други цели, различни от общоприетите за съответните продукти. Рибомания (ribomania.com) не носи отговорност за преки, непреки или случайни загуби, причинени на КЛИЕНТИТЕ или на продукти от трети страни, продадени съгласно този договор.
 
Рибомания (ribomania.com) поема отговорност, когато подизпълнителите и/или всякакъв вид партньор, участващ в изпълнението на Поръчката, не изпълнят договорените задължения.
 
ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ПОДСЪДНОСТ
ДОГОВОРЪТ е подчинен и ще бъде тълкуван съгласно действащото законодателство на Република България, като се изключва Конвенцията на Организацията на Обединените Нации за международните договори за продажба на стоки.
 
Всеки съдебен спор, възникнал от или във връзка с този ДОГОВОР, ще бъде разглеждан в рамките на изключителната компетентност на съдилищата на град София, България.
 
 
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ”
„Бисквитката“ представлява много малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на вашия компютър, когато са посетени конкретни уеб страници. Сама по себе си, бисквитката  не съдържа и не събира информация, освен когато е прочетена от сървър през уеб браузър;  тя може да дава информация с цел постигане на по-удобна услуга за потребителя чрез регистриране, заедно с  останалите други данни, и на предпочитанията на потребителя, чрез идентифициране на грешки и/или събиране на данни за статистически цели. „Бисквитката“ няма да навреди на вашия компютър, а в резултат на употребата на сайта, не се съхраняват никакви лични данни.
 
 
БЕЛОПОЛСКИ ТРЕЙДИНГ ООД - Администратор на лични данни, вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен номер № 277714 / 10.06.2010 год.
 
Този сайт е собственост и се управлява от Студио Тарато ЕООД

Можете да се свържете с нас от тук.