Молим Ви внимателно да прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт, се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт!
 
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Студио Тарато ЕООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина ribomania.com
 
Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на ribomania.com, или чрез заплащане ползването на платени услуги, предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 
Идентифициране на Потребителя, с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия, се извършва чрез съхранените в лог файловете на сървъра, IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.
 
Тази уеб страница (наречена „САЙТ“) е администрирана от Студио Тарато ЕООД (наречена и „Рибомания (ribomania.com)”), със седалище в България, София, ж.к. Света Троица, бл.300, ЕИК BG200931584
 
За използването на този САЙТ, Вие се съгласявате безусловно с тези правила и условия.
 
Следните правила и условия установяват минимални изисквания. Използването на САЙТА се подчинява на общите разпоредби на закона.
 
Общите условия могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на настоящия САЙТ. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
 
Също така Рибомания (ribomania.com) ще осъществява промени на тези Условия за ползване, ако тези промени са наложени от влязло в сила законодателство, а ако са наложени със задна дата, промените ще се прилагат ретроактивно за вече доставени и потвърдени поръчки.
 
В тези случаи Рибомания (ribomania.com) е задължен да информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ за най-новата версия и, ако се изисква, промените се прилагат и за вече доставени/потвърдени поръчки чрез публикуване в САЙТА.
 
Ако някоя от разпоредбите на тези Правила и условия за ползване на САЙТА се считат за невалидни или неприложими, независимо от причината, това не отменя валидността и приложимостта на останалите разпоредби.
 
Влизайки в САЙТА потребителите се съгласяват да спазват представените общи условия, както и приложимите закони.
 
Рибомания (ribomania.com) се старае максимално да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се имат предвид възможните грешки в тази информация, ribomania.com уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен характер, или доставените продукти могат да се различават от изображенията по какъвто и да е начин, поради промяна на характеристиките и дизайна, без предизвестие от страна на производителите.
 
Също така някои от характеристиките или цените на продуктите, представени в САЙТА, могат да бъдат променени от Рибомания (ribomania.com) без предизвестие и могат да съдържат оперативни грешки.
 
Също така поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, понякога описанията на продуктите могат да бъдат непълни. Въпреки това от Рибомания (ribomania.com) се стремим да предоставим възможно най-подходящата информация.
 
Промоциите/офертите, представени в САЙТА, са налични до изчерпване на количествата.
 
САЙТЪТ може да съдържа и линкове към други сайтове. Рибомания (ribomania.com) не носи отговорност за политика на поверителност, практикувана от уебсайтове, които не администрираме, както и друга информация, спомената в тези сайтове.
 
В съдържанието на този документ следните термини, използвани с главни букви, ще имат конкретни значения, свързани с контекста, както е посочено по-долу:
 
ПОТРЕБИТЕЛ: представлява лицето, което влиза в САЙТА, за частни или професионални цели, и което е съгласно с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сегашния САЙТ, отговаряйки на всички изисквания за регистрация и ползване.
 
КЛИЕНТ: представлява лицето, което влиза в САЙТА, за частни или професионални цели, и което е съгласно с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сегашния САЙТ, отговаряйки на всички изисквания за регистрация и ползване, като подава и финализира поръчка.
 
ЗЛОУПОТРЕБА ПРИ ПОЛЗВАНЕ: представлява използването на САЙТА по начин, който противоречи на практиката в областта на регламентите и действащото законодателство, или по някакъв друг начин, който може да навреди на Студио Тарато ЕООД.
 
ПОРЪЧКА: представлява електронен документ, създаден вследствие на влизането в САЙТА на КЛИЕНТА, който е форма на комуникация между Студио Тарато ЕООД и КЛИЕНТА.
 
ДОГОВОР: представлява ПОРЪЧКА, потвърдена от Студио Тарато ЕООД, чрез която ribomania.com се съгласява да достави на КЛИЕНТА продуктите и услугите, а КЛИЕНТЪТ се съгласява да ги заплати.
 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

САЙТЪТ може да бъде използван само със законни цели. Забранено е използването на САЙТА по начин, който би могъл да навреди на САЙТА, но без да ограничава достъпа, като например:
 
С цел за измама или по друг начин за извършване на престъпление или друга незаконна дейност:
изпращането, използването или повторното използване на всякакъв вид  материали, които са незаконни, обидни, оскърбителни, клеветнически, нецензурирани или заплашителни, или са несъвместими с правилата за авторско право, търговската марка, конфиденциалността, сигурността на личните данни, или е обидно, съдържа вируси, политически послания или каквато и да е форма на спам.
Рибомания (ribomania.com) запазва правото да откаже достъпа до САЙТА на който и да е ПОТРЕБИТЕЛ, да затвори акаунта или да анулира ПОРЪЧКАТА, дори и потвърдените поръчки.
 
Рибомания (ribomania.com) не продава продукти на непълнолетни. Физическите лица, които не са достигнали 18-годишна възраст, могат да правят ПОРЪЧКИ в САЙТА само в присъствието на родител или настойник.
 
РАЗВИВАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ, УСЛОВИЯ ПРИ ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ, ДОГОВОР

Продуктите и услугите, показани в САЙТА, представляват оферта на Рибомания (ribomania.com).
 
Вашата ПОРЪЧКА ще се приема от Рибомания (ribomania.com) като предложение за договор.
 
Чрез осъществяване на ПОРЪЧКА в САЙТА, Вие като КЛИЕНТ потвърждавате, че сте съгласни с формата на комуникация (телефон или e-mail), чрез които Рибомания (ribomania.com) осъществява изпълнението на поръчките в САЙТА.
 
Ако Рибомания (ribomania.com) потвърждава изпълнението на една ПОРЪЧКА, това означава пълно приемане на условията на ПОРЪЧКАТА. Приемането на поръчката от Рибомания (ribomania.com) се счита за извършено тогава, когато съществува електронно потвърждение (e-mail), изпратено от Рибомания (ribomania.com) до КЛИЕНТА, без да се изисква потвърждение за получаване от страна на клиента.
 
Рибомания (ribomania.com) в нито един момент не разглежда непотвърдена ПОРЪЧКА да има силата на ДОГОВОР. ДОГОВОРЪТ влиза в сила при потвърждение на ПОРЪЧКАТА от Рибомания (ribomania.com). Настоящите правила и условия за продажба са на основата на сключения ДОГОВОР.
 
ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
 
Предмет на ПОРЪЧКАТА представлява продуктът/продуктите и услугите, за които КЛИЕНТЪТ е изразил желание да закупи чрез създаване на ПОРЪЧКА в САЙТА, потвърдена от Рибомания (ribomania.com). Продуктът/продуктите притежават характеристиките, описани от Студио Тарато ЕООД в САЙТА.
 
Информация относно наличността на продуктите, които ribomania.com продава, е предоставена в САЙТА и на страницата на всеки продукт. След преглед на ПОРЪЧКАТА, Рибомания (ribomania.com) уведомява КЛИЕНТА чрез e-mail, в случай че продуктът не е в наличност.
 
Внимание: времето за доставка на продуктите е препоръчително.
 
ЦЕНА НА ДОГОВОРА, ПЛАЩАНЕ
 
Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в САЙТА. Цената може да бъде променена от Студио Тарато ЕООД във всеки момент без предупреждение.
 
За да бъде приложима, цената на продукта/услугата трябва да бъде правилна и сериозна. По този начин Студио Тарато ЕООД предупреждава, че има моменти, когато в резултат на неизправност на САЙТА или грешка, цената, показана на САЙТА, може да не е истинската. В тези случаи Студио Тарато ЕООД ще информира КЛИЕНТА относно правилната цена.
 
Във всеки случай точността на цената ще се проверява в момента на потвърждение на ПОРЪЧКАТА.
 
В случай, че истинската цена на един продукт е по-ниска от тази, която е показана в САЙТА, ще се таксува по-ниската стойност. Ако поради неизправност на САЙТА, показаната цена в САЙТА е по-ниска от истинската цена за продажба, Вашата ПОРЪЧКА ще бъде отхвърлена.  В този случай трябва да се извърши друга ПОРЪЧКА за закупуване на продукта с истинската му цена.
 
С изключение на случаите, когато е посочено друго, цената включва ДДС, както и всеки друг вид данък.
 
Всички цени са в Български лева с включен ДДС. Транзакционната валута при плащане с карта е в евро за системата на PayPal.
 
Цената, начинът за плащане и периодът за плащане са посочени в ПОРЪЧКАТА. Рибомания (ribomania.com) издава на КЛИЕНТА фактура за поръчаните продукти и услуги.
 
НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Поръчаните стоки могат да бъдат платени по няколко начина:
 
Плащане при доставка с куриер
При доставка на стоката, плащате дължимата сума на куриера. Не плащате нищо допълнително, всички разходи по доставката са отбелязани в цената на поръчката. Рибомания (ribomania.com) поема разходите по инкасо и застраховка на стоките.
 
Плащане през PayPal.com
С този метод можете най-бързо да платите с кредитна карта (Visa, MasterCard, Diners, AmEx) издадена от Българска или чужда банка. При избор на този метод за плащане, ще бъдете прехвърлени на страницата на Paypal.com, където трябва да въведете email адрес и парола, или ако нямате, да се регистрирате. Можете да платите и директно като въведете данните на Вашата кредитна карта. Системата обслужва всички видове кредитни карти и може да приема и плащания през банкови сметки (не се подържа за Български банкови сметки).
PayPal е една от най-сигурните системи за плащане в света. След извършване на плащането, ще бъдете прехвърлен отново в Рибомания (ribomania.com) за регистрация на поръчката. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на потвърждение от PayPal. При получаване на стоката, не се дължи нищо на куриера.
 
Плащане чрез дебитна или кредитна карта
При избиране на този метод на плащане ще бъдете прехвърлени към криптирана страница, където може да извършите плащането. Отваря се платежна страница, където въвеждате данните на вашата карта. Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация. При успешна трансакция (получена авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате. Трябва да следвате всички стъпки, за да бъдете върнати в страницата на ribomania.com и да се регистрира поръчката. Поръчката ще бъде изпълнена след потвърждаване на плащането.
 
Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Максималната сума за трансакция е 10000 лева.
 
За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации. Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка. Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2). В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.
 
Плащанията на стоки към Студио Тарато ЕООД са неавансови и са съобразени с член 93, ал. 1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
 
НАЧИН НА ДОСТАВКА

ДРУЖЕСТВОТО ще изпълни своите задължения според договора в рамките на максимум 30 дни от датата на потвърждението, изпратено на КЛИЕНТА относно ПОРЪЧКАТА. В случай, че не може да изпълни ПОРЪЧКАТА, тъй като продуктът не е в наличност, Рибомания (ribomania.com) ще информира КЛИЕНТА за тази ситуация.
 
Студио Тарато ЕООД може да достави на КЛИЕНТА подобен продукт със същата цена, в случай че поисканият продукт не е в наличност, само след информиране и декларирано съгласие от страна на КЛИЕНТА.
 
Продуктът ще бъде доставен на КЛИЕНТА чрез куриер или по пощата.
 
Доставката за България се осъществява чрез куриерски фирми Еконт експрес и Спиди, както и с Български пощи. Размерът на таксата за доставка е фиксирана и се калкулира към стойността на поръчката. Ако пратката не бъде доставена навреме, моля свържете се с нас и ние ще я проследим. В случай, че пратката не се получи и не се намери, ние ще ви изпратим друг колет със същото съдържание или ще ви върнем парите. Ако пратката Ви е повредена, се свържете възможно най-скоро с нас чрез формата за контакти. При доставка с Еконт експрес или Спиди, ако забележите нещо нередно по пакета, разопаковайте го в присъствието на куриера и ако установите някакви щети - откажете доставката.
 
Освен ако не съществува изрична договорка с КЛИЕНТА, Рибомания (ribomania.com) не поема отговорност за рискове, свързани с продуктите и услугите, след предаването им в пощенската станция или на куриерската фирма.
 
Рибомания (ribomania.com) ще опакова подобаващо продуктите и ще осигури предаването на придружаващите ги документи.
 
Доставката се счита за изпълнена, когато е налице подпис на КЛИЕНТА при получаване на документа за транспорт, доставен от куриера.
 
МНЕНИЯ ЗА СТОКИ
 
В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. Рибомания (ribomania.com) не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация, коректността и отговорността на потребителите, публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията.
 
 
ПРЕПРАТКИ КЪМ ДРУГИ WEB САЙТОВЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА
 
Наличните препратки от този Сайт към Web сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Рибомания (ribomania.com) не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин Рибомания (ribomania.com) по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията, публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.
 
ПРЕПРАТКИ КЪМ ТОЗИ САЙТ
 
Вие можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само като приемете условията на ribomania.com. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.
 
 
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕПРАТКИ КЪМ ТОЗИ WEB САЙТ
 
Сайт с препратка към Рибомания (ribomania.com) трябва да отговаря на следните условия:

    може да сочи към съдържание на Рибомания (ribomania.com), но не и да го копира;
    не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на Рибомания (ribomania.com);
    не трябва да посочва неявно, че Рибомания (ribomania.com) налага или препоръчва него или продуктите му;
    не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на Рибомания (ribomania.com);
    не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.

ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ
 
Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаване на стоката в случай, че те не са използвани, освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена целостта на опаковката им и е запазен търговският вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката), в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП (прочетете ТУК).
 
Разходите по връщането на стоките са за сметка на Клиента.
 
На рекламация подлежат стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в сайта и/или в съпътстващите ги упътвания за ползване, доколкото такива има издадени за съответната стока/стоки.
 
Право за отказ от договора съгласно ЗЗП не е валидно за:

    доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики (това се отнася за захранки, ароматизатори, дипове и пр.)
    доставка на аудиопродукти и видеозаписи или програмни продукти, чиято опаковка е нарушена.
    Рекламации за закупени стоки могат да бъдат направени в срок от 14 (четиринайсет) дни, считано от датата на доставката.

 
Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в сайта начин.
 
За въпроси или оплаквания, моля свържете се с нас чрез формата за контакти.
 
Заявка за връщане на стока се прави чрез формата за връщане на стоки.
 
Потребителят има право да откаже закупените такъми в срок от 14 (четиринайсет) дни, считано от деня, следващ получаването на стоката.
 
За целта стоката трябва да се върне в изправен технически и търговски вид.
 
В случай, че клиентът е правил опит сам да ремонтира стоката, разкъсал е опаковката или умишлено я е повредил, няма право на отказ.
 
ВАЖНО!
ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАШАТА ПОРЪЧКА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕД КУРИЕРА ТРЯБВА ДА СТЕ ПРОВЕРИЛИ СЪСТОЯНИЕТО НА СТОКАТА В ПАКЕТА!!!
 
Има случаи на счупени въдици ОТ КУРИЕРА, но приети от клиента, именно защото не е направил тази проверка. Застраховката е валидна само, ако Вие на място констатирате повредата.
 
Съгласно законодателството потребителят има правото да уведоми търговеца в писмен вид, че се отказва от покупка, без да дължи неустойка и без да посочва причина в рамките на 14 (четиринайсет) работни дни от датата на получаване на продукта.
 
Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показва следи от износване, драскотини, охлузвания, без аксесоари, без гаранция, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума, която ще бъде съобщена на КЛИЕНТА след оценка на щетите.
 
При констатация на дефектен продукт до 24 ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид, или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Рибомания (ribomania.com). При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи, платени от потребителя за придобиване на стоката, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.
 
При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.
 
При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.
 
Съгласно законното право, при връщане на продукта възстановяването на стойността ще бъде осъществено в рамките на 30 (тридесет) дни от връщането.
 
При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.